בקרה גבע
Hebrew English English Mexico Australia
הוראות הפעלה למכשור

הוראות הפעלה למכשור

חב' בקרה מייצגת מספר רב של מחשבי השקיה וטיימרים. כמו כן אנו מוכרים פראסטאטים ווסתים חשמלים מתוצרת SMC.

כדי להבטיח פעולה נכונה ללא כל תקלות של המכשירים הנ''ל יש לפעול ע''פ הוראות התפעול / מדריך למשתמש של כל מכשיר.