בקרה גבע
Hebrew English English Mexico Australia
מיסבים לינאריים

מיסבים לינאריים

CPC יצרן טיוואני של מסילות לינאריות מינאטוריות מסדרה 3 עד 15, בדגמים (WN) וצרים (MN). המסילות עשויות מפלדת אל-חלד, מושחזות ומעובדות לפי פטנט גרמני רשום. חנכה לאחרונה מפעל חדיש בפארק טכנולוגי בטיינאן.

:Download

 Understand CPC

 

Understand our products

 

Download our new catalogue and flyer