Highlights

Highlights

"בקרה מתרחבת בתחומי האוטומציה והביצוע של פרויקטים מורכבים. בקרה הקימה חברה בת בבעלות מלאה: "בקרה אוטומציה ומערכות", רכשה את חברת ורד מכניקה ומיזגה את פעילותה לתוך החברה החדשה. יחד עם כל עובדי ורד מכניקה, החברה הבת כוללת כבר 6 מהנדסים ועוד צוות ביצוע מיומן. הניסיון רב השנים של חברת ורד מכניקה, יחד עם הגב התפעולי של חברת בקרה, וסל המוצ ...

"בקרה מתרחבת בתחומי האוטומציה והביצוע של פרויקטים מורכבים.

בקרה הקימה חברה בת בבעלות מלאה: "בקרה אוטומציה ומערכות", רכשה את חברת ורד מכניקה ומיזגה את פעילותה לתוך החברה החדשה.

יחד עם כל עובדי ורד מכניקה, החברה הבת כוללת כבר 6 מהנדסים ועוד צוות ביצוע מיומן.

הניסיון רב השנים של חברת ורד מכניקה, יחד עם הגב התפעולי של חברת בקרה, וסל המוצרים הרחב המשווק בידי בקרה, מאפשרים לנו להציע  ללקוחותינו יכולות גבוהות לתכנון וביצוע של פתרונות ופרויקטים בתחום האוטומציה."

סרטון של המערך הרובוטי להרכבת הכלובים

 

שתף

צור קשר