Highlights

Highlights

השבוע מתקיימת הדרכה  בחברת  TECHMAN  לצוות בקרה. לאחר ההדרכה בקרה תקבל הסמכה לשווק את הרובוטים של  TM בישראל. ל TM מגוון רובוטים בעלי תקינת בטיחות לעבודה בסביבת אדם עם אפשרות לאורך זרוע 700-1300 מ"מ ונשיאת משקל מקסימאלי של 14 ק"ג בין היתרונות הבולטים הינה מערכת הפעלה ידידותית ומערכת  VISION מובנת בכל יחידה. .        ...

השבוע מתקיימת הדרכה  בחברת  TECHMAN  לצוות בקרה.

לאחר ההדרכה בקרה תקבל הסמכה לשווק את הרובוטים של  TM בישראל.

ל TM מגוון רובוטים בעלי תקינת בטיחות לעבודה בסביבת אדם עם אפשרות לאורך זרוע 700-1300 מ"מ ונשיאת משקל מקסימאלי של 14 ק"ג

בין היתרונות הבולטים הינה מערכת הפעלה ידידותית ומערכת  VISION מובנת בכל יחידה.

.     

 

שתף

צור קשר