בקרי השקייה

ii.ri-C | Smart Irrigation Controller 2W
ii.ri-C | Smart Irrigation Controller 2W
 • כיבוי אוטומטי כשעוצמת הסוללה נמוכה
 • דרגת אטימות גבוה
 • להתקנה על כל ברז סטנדרטי

         לאתר ii.ri »

ii.ri-C-VSA | Smart Irrigation Controller 3W
ii.ri-C-VSA | Smart Irrigation Controller 3W
 • כיבוי אוטומטי כשעוצמת הסוללה נמוכה
 • דרגת אטימות גבוה
 • להתקנה על ברז סטנדרטי
G75-C | Irrigation controller | 1, 2 & 4 Valves
G75-C | Irrigation controller | 1, 2 & 4 Valves
 • טמפ' עבודה: 60°C עד 10°C-
 • אופציות: פנל סולרי, סוללה

 

 • סוללה: 9V
 • התקנה: אנכי או אופקי
G75-BWM | Water meter controller
G75-BWM | Water meter controller
 • טמפ' עבודה: 60°C עד 10°C-
 • אופציות: פנל סולרי, סוללה

 

 • סוללה: 9V
 • התקנה: אנכי או אופקי
G75-C-1W & 1W+ | Window controller
G75-C-1W & 1W+ | Window controller
 • טמפ' עבודה: 60°C עד 10°C-
 • אופציות: פנל סולרי, סוללה

 

 • סוללה: 9V
 • התקנה: אנכי או אופקי
G75-DFC-DC | Filtration controller set
G75-DFC-DC | Filtration controller set
 • טמפ' עבודה:  60°C עד 10°C-
 • סוללה: 9V
 • התקנה: אנכי או אופקי