ברז לדשנים

GEM-C | Chem-Sol 2W NC, NO
GEM-C | Chem-Sol 2W NC, NO
  • תבריג:  BSP, NPTי"1/4
  • קוטר הדיזה: 4.5 מ"מ
  • גוף:  פלסטיק
  • הפעלה ידנית: ✓
  • תוצרת חברת בקרה