דיאפרגמה | מתכת

GEM-E | External pilot operated 2W, 3W NO
GEM-E | External pilot operated 2W, 3W NO
  • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 -"1/4
  • קוטר הדיזה: 12.0 – 8.0 מ"מ

 

  • גוף:  פליז, נירוסטה