הפעלה ישירה | דו-דרכי

G65-A | 2W NC
G65-A | 2W NC
 • תבריג: M5, #10UNF
 • קוטר הדיזה: 2.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף: אלומיניום, פליז, נירוסטה
G75-A | 2W NC
G75-A | 2W NC
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4 ,"1/8  
 • קוטר הדיזה: 2.0 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • הפעלה ידנית: ✓

 

G80-A | 2W NC, NO
G80-A | 2W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPT, M5, #10 UNFי "1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓

 

GEM-A | 2W NC, NO
GEM-A | 2W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPT י"1/4 ,"1/8
 • קוטר הדיזה: 4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-I | Inline 2W NC, NO
GEM-I | Inline 2W NC, NO
 • תבריג:  BSP ,NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 6.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • "INLINE MOUNTING"
GEM-A | Large orifice 2W NC, NO pressure & vacuum
GEM-A | Large orifice 2W NC, NO pressure & vacuum
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4
 • קוטר הדיזה: 8.0 – 6.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-L | Low pressure flows (LPF) 2W NC, NO
GEM-L | Low pressure flows (LPF) 2W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/2-"1/4
 • קוטר הדיזה: 12.0 – 8.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-L | Low pressure flows (LPF) 2W NC
GEM-L | Low pressure flows (LPF) 2W NC
 • תבריג: BSP, NPTי "1,"3/4
 • קוטר הדיזה: 25.0 ,20.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה