הפעלה ישירה | תלת-דרכי

G65-A | 3W NC
G65-A | 3W NC
 • תבריג: M5, #10UNF
 • קוטר הדיזה: 1.2 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
G75-A | 3W NC, NO
G75-A | 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 2.0 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • הפעלה ידנית: ✓
G80-A | 3W NC, NO
G80-A | 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPT, M5, #10UNFי,"1/8
 • קוטר הדיזה: 1.6 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-A | 3W NC, NO
GEM-A | 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה, זמק
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-U | Universal
GEM-U | Universal
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 1.6 מ"מ
 • גוף:  פליז

 

GEM-A | Large orifice 3W NC, NO pressure & vacuum
GEM-A | Large orifice 3W NC, NO pressure & vacuum
 • תבריג: BSP ,NPTי "1/4
 • קוטר הדיזה: תחתון : 8.0 – 4.5 מ"מ  |  עליון : 8.0 – 3.0 מ"מ

 

 • גוף:  פליז, נירוסטה

 

GEM-X | General purpose 3W
GEM-X | General purpose 3W
 • תבריג: BSP, NPTי "3/4 – "1/4
 • קוטר הדיזה: 19.0 – 8.0 מ"מ
 • גוף:  פליז