הפעלת פיילוט | דו-דרכי

GEM-S | 2W NC, NO
GEM-S | 2W NC, NO
  • תבריג: BSP, NPTי "1 – "1/4
  • קוטר הדיזה: 25.0 – 8.0 מ"מ
  • גוף:  פליז, נירוסטה
  • הפעלה ידנית: ✓
GEM-Z | Zero differential pressure 2W NC, NO
GEM-Z | Zero differential pressure 2W NC, NO
  • תבריג: BSP, NPTי "3/4 – "1/4
  • קוטר הדיזה: 16.0 – 8.0 מ"מ
  • גוף:  פליז, נירוסטה
GEM-Z | Zero differential pressure 2W NC, NO
GEM-Z | Zero differential pressure 2W NC, NO
  • תבריג: BSP, NPTי "1 ,"3/4
  • קוטר הדיזה: 25.0 – 20.0 מ"מ
  • גוף:  פליז, נירוסטה