הפעלת פיילוט | תלת-דרכי

GEM-S | 3W NC, NO
GEM-S | 3W NC, NO
  • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 – "1/4
  • קוטר הדיזה: 8.0,12.0 מ"מ
  • גוף:  פליז
  • הפעלה ידנית: ✓
GEM-SE | General purpose 3W
GEM-SE | General purpose 3W
  • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 – "1/4
  • קוטר הדיזה: 12.0 ,8.0 מ"מ
  • גוף:  פליז