חלקי חילוף | מפעילים

GEM-O| Operator 2W, 3W NC, NO
GEM-O| Operator 2W, 3W NC, NO
 • קוטר הדיזה:  3.0 – 0.8 מ"מ
 • זמן תגובה:  16-36ms  
 • טמפ' הזורם: 80°C עד 10°C- י(no freezing)
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 10°C-
GEM-OG | Operator 3/4" UNEF 2W, 3W NC, NO
GEM-OG | Operator 3/4" UNEF 2W, 3W NC, NO
 • קוטר הדיזה:  3.0 עד 0.8 מ"מ
 • זמן תגובה:  16-36ms  
 • טמפ' הזורם: 80°C עד 10°C- י(no freezing)
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 10°C-
G75-O | AC/DC Operator 2W, 3W NC, NO
G75-O | AC/DC Operator 2W, 3W NC, NO
 • קוטר הדיזה: לדו-דרכי : אין   |   לתלת-דרכי : 1.6, 1.2, 1.0 מ"מ
 • טמפ' הזורם: 50°C עד 5°C י(no freezing)
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 10°C-
G75-O | Latch Operator 2W, 3W NC, NO
G75-O | Latch Operator 2W, 3W NC, NO
 • קוטר הדיזה: לדו-דרכי : אין   |   לתלת-דרכי : 1.6, 1.2, 1.0 מ"מ
 • טמפ' הזורם: 50°C עד 5°C י(no freezing)
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 10°C-