חלקי חילוף | סלילים

GEM-B | Coil
GEM-B | Coil
  • טמפ' עבודה: 150°C עד 20°C-
  • טמפ' סביבה: 70°C עד 20°C-

  • התקנה על השסתום: בכל תצורה

GEM-BL | Latch Coil
GEM-BL | Latch Coil
  • טמפ' עבודה: 150°C עד 20°C-
  • טמפ' הסביבה: 70°C עד 20°C-

  • התקנה על השסתום: בכל תצורה

GEM-BP | IP68 Coil
GEM-BP | IP68 Coil
  • טמפ' הסביבה: 5°C- עד 50°C י(no icing)
  • התקנה על השסתום: בכל תצורה