חלקי חילוף | סלילים

G65-B | Coil
G65-B | Coil
 • טמפ' עבודה: 120°C עד 20°C-
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 20°C-

 • התקנה על השסתום: ב-4 תצורות

G80-B | Coil
G80-B | Coil
 • טמפ' עבודה: 120°C עד 20°C-
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 20°C-
 • התקנה על השסתום: ב-4 תצורות

G80-BW | Wide Coil
G80-BW | Wide Coil
 • טמפ' עבודה: 120°C עד 20°C-
 • טמפ' הסביבה: 50°C עד 20°C-

 • התקנה על השסתום: ב-4 תצורות

GEM-BL | Latch Coil
GEM-BL | Latch Coil
 • טמפ' עבודה: 150°C עד 20°C-
 • טמפ' הסביבה: 70°C עד 20°C-

 • התקנה על השסתום: בכל תצורה

GEM-B | Coil
GEM-B | Coil
 • טמפ' עבודה: 150°C עד 20°C-
 • טמפ' סביבה: 70°C עד 20°C-

 • התקנה על השסתום: בכל תצורה

Connectors
Connectors
 • KA DIN 43650-A: סלילי ISO 4400 | GEM-SOL
 • KA DIN 43650-B: סלילי G80 | תעשייתי
 • KA DIN 43650-C: סלילי G65