חשמלי והידראולי | G75

G75-S | Pilot operated 3/8”, 1/2” 2W NC
G75-S | Pilot operated 3/8”, 1/2” 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 ,"3/8
 • קוטר הדיזה: 12 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק

 

G75-S | Electric 3/4” – 2” 2W NC
G75-S | Electric 3/4” – 2” 2W NC
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-Z | Electric zero differential pressure 3/4”-2” 2W NC
G75-Z | Electric zero differential pressure 3/4”-2” 2W NC
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • גוף: פלסטיק

 

 • הפעלה ידנית: ✓
G75-S | 3W Integral solenoid pilot control NC
G75-S | 3W Integral solenoid pilot control NC
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • סולנואיד: מפעיל  : 1.2 מ"מ, G75, 3W NO – מסופק

 

 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-SE | 3W External solenoid pilot control NC, NO
G75-SE | 3W External solenoid pilot control NC, NO
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • סולנואיד: מפעיל  : 1.2 מ"מ, G75, 3W – מסופק

 

 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-SM | 3W Manual selector NC, NO
G75-SM | 3W Manual selector NC, NO
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • סולנואיד: מפעיל  : 1.2 מ"מ, G75, 3W – מסופק

 

 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-PR | Pressure reducing 3/4” – 2” 2W NC
G75-PR | Pressure reducing 3/4” – 2” 2W NC
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • סולנואיד: מפעיל  : 1.2 מ"מ, G75, 3W NO – מסופק

 

 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-S | Hydraulic 3/4”- 2” 2W
G75-S | Hydraulic 3/4”- 2” 2W
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • דיאפרגמה: NR
 • גוף:  פלסטיק
G75-Z | Hydraulic zero differential pressure 3/4”-2” 2W NO
G75-Z | Hydraulic zero differential pressure 3/4”-2” 2W NO
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • דיאפרגמה: NR
 • גוף:  פלסטיק