חשמלי והידראולי | GEM

GEM-S | 1/4” – 1” 2W NC, NO
GEM-S | 1/4” – 1” 2W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1 – "1/4
 • קוטר הדיזה: 25.0 – 8.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-S | 1/4” – 1/2” 3W NC, NO
GEM-S | 1/4” – 1/2” 3W NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 – "1/4
 • קוטר הדיזה: 8.0,12.0 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-S | Pilot operated 3/8”, 1/2” 2W NC, NO
GEM-S | Pilot operated 3/8”, 1/2” 2W NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 ,"3/8
 • קוטר הדיזה: 12 מ"מ
 • גוף: פלסטיק

 

GEM-S | Pilot operated 3/4” – 2” 2W NC, NO
GEM-S | Pilot operated 3/4” – 2” 2W NC, NO
 • תבריג:  BSPT, NPTי "2 – "3/4
 • קוטר הדיזה: 55.0 – 27.0 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-S-4 | Upstream pilot control with Gem-Sol operator 3/4”, 1” 2W NC, NO
GEM-S-4 | Upstream pilot control with Gem-Sol operator 3/4”, 1” 2W NC, NO
 • תבריג:  BSPT, NPTי "1 ,"3/4
 • קוטר הדיזה: 27.0 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-Z | Zero differential pressure 1/4” – 3/4” 2W NC, NO
GEM-Z | Zero differential pressure 1/4” – 3/4” 2W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "3/4 – "1/4
 • קוטר הדיזה: 16.0 – 8.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה, פלסטיק* (*זמין רק ב-"3/8 ו "1/2)