מד זרימה דיגיטלי

מד זרימה לספיקות אויר נמוכות | PFMV
מד זרימה לספיקות אויר נמוכות | PFMV

FLOW SENSOR
• אפשרות לחיבור צג דיגיטלי חיצוני

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFM
מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFM

DIGITAL FLOW SWITCH
• לזורמים : Air, N2, Ar, CO2

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFMB
מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFMB

DIGITAL FLOW SWITCH

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFMC
מד זרימה דיגיטלי לאויר | PFMC

DIGITAL FLOW SWITCH

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

מד זרימה דיגיטלי לאויר | PF2A
מד זרימה דיגיטלי לאויר | PF2A

DIGITAL FLOW SWITCH for AIR

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן»

מד זרימה דיגיטלי לספיקות אויר גבוהות | PF3A7-H
מד זרימה דיגיטלי לספיקות אויר גבוהות | PF3A7-H

DIGITAL FLOW SWITCH for LARGE FLOW

  • תוצרת חברת SMC

      לאתר היצרן»

מד זרימה דיגיטלי למים | LFE
מד זרימה דיגיטלי למים | LFE

ELECTROMAGNETIC DIGITAL FLOW SWITCH
• מדי ספיקה עם תצוגה אינטגרלית או ללא תצוגה

  • תוצרת חברת SMC

       לאתר היצרן»

מד זרימה דיגיטלי למים | PF3W
מד זרימה דיגיטלי למים | PF3W

 DIGITAL FLOW SWITCH for WATER
• תצוגה הכוללת 3 צבעים וספרות
• אופציה לתצוגת טמפרטורת הזורם

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן»

מד זרימה לזורמים כימים | PF2D
מד זרימה לזורמים כימים | PF2D

 DIGITAL FLOW SWITCH for DEIONIZED WATER & CHEMICAL LIQUIDS
• גוף, סנסור והצינור דרכו עובר הזורם מ-PFA

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן»

מד זרימה דיגיטלי לצנרת PF3W-U | PVC
מד זרימה דיגיטלי לצנרת PF3W-U | PVC

 DIGITAL FLOW SWITCH for PVC PIPING
• תצוגה הכוללת 3 צבעים וספרות

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן»