מוגן התפוצצות | בקרה

מוגן התפוצצות | GEM-BE
מוגן התפוצצות | GEM-BE

GEM-BE EXPLOSION PROOF COIL

  • DEMKO 08 ATEX 143928X
  • Ex mb IIC T6 Gb IP65
  • תוצרת חברת בקרה

         לקטלוג »