מוודאי לחץ מכניים/פנאומטים

מד לחץ עם יציאה חשמלית |  GP46
מד לחץ עם יציאה חשמלית | GP46

PNEUMATIC GAUGE WITH SWITCH

• מד לחץ הכולל 2 חוגות. האחת מציינת את הלחץ בפועל והשניה את הלחץ בו תפעל היציאה החשמלית

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

מוודא לחץ מכני | IS10
מוודא לחץ מכני | IS10

PRESSURE SWITCH
REED SWITCH TYPE

• לאויר דחוס עם תצוגה מכנית ללחץ המכוון

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

מוודא לחץ מכני/פנאומטי | IS3000
מוודא לחץ מכני/פנאומטי | IS3000

PNEUMATIC PRESSURE SWITCH
• לאויר דחוס עם תצוגה מכנית ללחץ המכוון לעומסים סטנדרטים וזעירים
• אפשרות לקבלת נורה/לד לחיווי הגעה ללחץ המכוון0

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

מוודא לחץ מכני/פנאומטי| ISG
מוודא לחץ מכני/פנאומטי| ISG

GENERAL PURPOSE PRESSURE SWITCH
• לשימוש באויר דחוס שמן ו מים
• עם תצוגה מכנית ללחץ המכוון ובדגמים מסוימים (סיומת 1) גם תצוגה "לדיפרנציאל" כולל 2 ברגי כיוון ללחץ ולדיפרנציאל

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »