מופעלי בוכנה | סעפת

GC-SM | Stackable manifold 2W, NC, NO
GC-SM | Stackable manifold 2W, NC, NO
  • תבריג:  BSP, NPTי "1/2 ,"1/4
  • קוטר הדיזה: 12.0 ,8.0 מ"מ
  • גוף:  פליז, נירוסטה