מחברים | SISTEM

מחברי בזק מתכתיים
מחברי בזק מתכתיים

METAL LINE

  • תוצרת חברת SISTEM

          לאתר היצרן »

מחברי בזק מתכתיים עם מעטה פלסטיק
מחברי בזק מתכתיים עם מעטה פלסטיק

RESIN LINE and AIR CLIP

  • תוצרת חברת SISTEM

         לאתר היצרן »

מחברי בזק קומפקטיים
מחברי בזק קומפקטיים

EASY LINE

  • תוצרת חברת SISTEM

         לאתר היצרן »

מחברי אויר לשימוש כללי מסדרה K
מחברי אויר לשימוש כללי מסדרה K

SERIES K

  • תוצרת חברת SISTEM

         לאתר היצרן »

מחברי נעיצה
מחברי נעיצה

PUSH-ON LINE

  • תוצרת חברת SISTEM

         לאתר היצרן »

מחברי נעיצה עם "נעילה" לאויר ומים
מחברי נעיצה עם "נעילה" לאויר ומים

OGIVE PIPE LINE

  • תוצרת חברת SISTEM

         לאתר היצרן »