מחברים | SMC

מחברי בזק ונעיצה לאויר
מחברי בזק ונעיצה לאויר

FITTINGS FOR GENERAL PURPOSE
One-touch fittings  •Metal One-touch Fittings•
Insert fittings  •Rotary One-touch Fittings •
Low Torque Rotary Joint•

Self-align Fittings  •Self-seal Fittings •

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

סעפות אויר
סעפות אויר

FITTINGS FOR GENERAL PURPOSE

S Couplers / Multi-connector

  • תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן »

מחברים מנירוסטה, אנטי סטטים וכבה מעצמו
מחברים מנירוסטה, אנטי סטטים וכבה מעצמו

FITTINGS FOR SPECIAL ENVIRONMENTS

  • Antistatic One-touch Fittings
  • FR One-touch Fittings  •Stainless Steel 316•
  • S Coupler / Stainless Steel Type
  • תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן »

מחברים מ- Fluoropolymer/Clean Room ("טפלון")
מחברים מ- Fluoropolymer/Clean Room ("טפלון")

FITTINGS FOR SPECIAL ENVIRONMENTS

  • Clean One-touch Fittings
  • Fluoropolymer Fittings
  • תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן »