מייבשים

מייבש אויר | IDFA-E
מייבש אויר | IDFA-E

REFRIGERATED AIR DRYER

  • מייבש את האויר המגיע מהמצנן ודואג לעיבוי המים באויר לנקודת טל הרצויה.

 

  • תוצרת חברת SMC 

         לאתר היצרן »

מייבש אויר כימי | ID
מייבש אויר כימי | ID

HEATLESS AIR DRYER

  • הכולל חומר כימי לספיחת המים מהאויר.
  • תוצרת חברת SMC    

         לאתר היצרן »

מייבש אויר מסוג ממברנה | IDG
מייבש אויר מסוג ממברנה | IDG

MEMBRANE AIR DRYER
IDG : -20°C
IDGL : -40°C
IDGS : -60°C

  •   תוצרת חברת SMC 

           לאתר היצרן »