מכשור | ii.ri

ii.ri-C | Smart  Irrigation Controller 2W
ii.ri-C | Smart Irrigation Controller 2W
  • כיבוי אוטומטי כשעוצמת הסוללה נמוכה
  • דרגת אטימות גבוה
  • להתקנה על ברז סטנדרטי

        לאתר ii.ri »

ii.ri-C-VSA | Smart Irrigation Controller 3W
ii.ri-C-VSA | Smart Irrigation Controller 3W
  • כיבוי אוטומטי כשעוצמת הסוללה נמוכה
  • דרגת אטימות גבוה
  • להתקנה על ברז סטנדרטי