מסננים

מסנן אויר | MAF
מסנן אויר | MAF

FILTER

 

 • תוצרת חברת MINDMAN   

        לאתר היצרן »

מסנן אויר בקו | ZFC
מסנן אויר בקו | ZFC

IN-LINE FILTER

 

 • תוצרת חברת SMC   

       לאתר היצרן »

מסנן אויר מודולרי | AF-A
מסנן אויר מודולרי | AF-A

AIR FILTER

 

 • תוצרת חברת SMC 

        לאתר היצרן »

מסנן אויר ראשי בקו | AFF
מסנן אויר ראשי בקו | AFF

MAIN LINE FILTER

 

 • תוצרת חברת SMC   

       לאתר היצרן »

מסנן אויר עדין מודולרי | AFM-A
מסנן אויר עדין מודולרי | AFM-A

MIST SEPARATOR

 

 • תוצרת חברת SMC 

       לאתר היצרן »

מסנן אויר עדין | AM
מסנן אויר עדין | AM

MIST SEPARATOR

 

 • תוצרת חברת SMC   

        לאתר היצרן »

מסנן אויר עדין מאוד מודולרי | AFD-A
מסנן אויר עדין מאוד מודולרי | AFD-A

MICRO MIST SEPARATOR

 

 • תוצרת חברת SMC   

        לאתר היצרן »

מסנן אויר עדין מאוד | AMD
מסנן אויר עדין מאוד | AMD

MICRO MIST SEPARATOR

 • להפרדת פרודות שמן מהאויר
 • תוצרת חברת SMC   

        לאתר היצרן »

מסנן אויר עדין מאוד | AMH
מסנן אויר עדין מאוד | AMH

MICRO MIST SEPARATOR WITH PRE-FILTER

 • להפרדת פרודות שמן מהאויר.

 

מסנן אויר עדין מאוד | AME
מסנן אויר עדין מאוד | AME

 SUPER MIST SEPARATOR

 • להפרדת פרודות שמן מהאויר

 

 

 • תוצרת חברת SMC 
 •  לאתר היצרן »  
מסנן אויר לספיחת ריתום מאויר דחוס | AMF
מסנן אויר לספיחת ריתום מאויר דחוס | AMF

ODOR REMOVAL FILTER

 • בעל קרב סינון של פחם פעיל
 •   תוצרת חברת SMC 

          לאתר היצרן »