מפסקי זרימה מכניים

מפסק זרימה מכני / דיאפרגמה |  IFW5
מפסק זרימה מכני / דיאפרגמה | IFW5

FLOW SWITCH | DIAPHRAGM STYLE

• למים ונוזלים לא קורוזיבים להתקנה בקו
• ללחצי עבודה 1-6bar, מגוף BC6 ודיאפרגמה NBR כולל תצוגה מכנית לספיקה שכוונה
• מפסק חשמלי (CO) מגע מחליף

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

מוודא לחץ מכני/פנאומטי| IF3
מוודא לחץ מכני/פנאומטי| IF3

FLOW SWITCH | PADDLE STYLE

• להתקנה ע"ג הצינור למים, לנוזלים לא קורוזיבים כולל מפסק חשמלי (CO) מגע מחליף

  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »