סולנואידים | מפרדים לדשנים

GEM-CPR | Precise Isolated Proportional 2W NC
GEM-CPR | Precise Isolated Proportional 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2
 • קוטר הדיזה: 8.0 מ"מ (עד L/hי600)
 • גוף:  PVC
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-C | Chem-Sol 1/4" 2W NC, NO
GEM-C | Chem-Sol 1/4" 2W NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי"1/4
 • קוטר הדיזה: 4.5 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: N.C –
GEM-C | Chem-Sol 1/2" 2W NC
GEM-C | Chem-Sol 1/2" 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2
 • קוטר הדיזה: 8.0 מ"מ

 

 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓