סולנואידים | שסתומים

G75-A3P | 1/8" Latch 2W, 3W NC, NO
G75-A3P | 1/8" Latch 2W, 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/8  
 • קוטר הדיזה: 2.6  מ"מ
 • גוף:  UV Stabilized-Reinforced Nylon
 • הפעלה ידנית: ✓  
G75-VSA | Stand-alone solenoid 3W NC, NO
G75-VSA | Stand-alone solenoid 3W NC, NO
 • תבריג:  BSPT,NPTי "1/8
 • קוטר הדיזה: 1.8 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
G75-A | 2W, 3W NC, NO
G75-A | 2W, 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4 ,"1/8  
 • קוטר הדיזה: 2.0 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  פליז, פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓

 

GALIT | 3W pilot operated NC, NO
GALIT | 3W pilot operated NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/8
 • קוטר הדיזה: 5 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-GALIT | 3W pilot operated NC, NO
GEM-GALIT | 3W pilot operated NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/8
 • קוטר הדיזה: 5 מ"מ
 • גוף:  פלסטיק
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-A | 2W NC, NO
GEM-A | 2W NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-A | 3W NC, NO
GEM-A | 3W NC, NO
 • תבריג: BSP, NPTי "1/4,"1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז, נירוסטה
 • הפעלה ידנית: ✓
GEM-A3P | Latch 3 positioning manual override 2W, 3W NC, NO
GEM-A3P | Latch 3 positioning manual override 2W, 3W NC, NO
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4 ,"1/8
 • קוטר הדיזה: 4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  פליז
 • הפעלה ידנית: ✓