סעפות ווסתים

סעפת ווסתים | ARM5
סעפת ווסתים | ARM5

COMPACT MANIFOLD REGULATOR

  • אפשרות התקנה עד 10 ווסתים
  • תוצרת חברת SMC 

         לאתר היצרן »

סעפת ווסתים | ARM11
סעפת ווסתים | ARM11

COMPACT MANIFOLD REGULATOR

  • אפשרות התקנה עד 10 ווסתים
  • תוצרת חברת SMC 

         לאתר היצרן »

סעפת ווסתים | ARM2500 / 3000
סעפת ווסתים | ARM2500 / 3000

MANIFOLD REGULATOR

  • אפשרות התקנה עד 10 ווסתים על סעפת אחת לחיסכון במקום
  • תוצרת חברת SMC

        לאתר היצרן »

סעפת ווסתים | ARM1000 / 2000
סעפת ווסתים | ARM1000 / 2000

MANIFOLD REGULATOR

  • אפשרות התקנה עד 10 ווסתים על סעפת אחת לחיסכון במקום
  • תוצרת חברת SMC 

        לאתר היצרן »