פורקי מים

מפריד / לוכד מים | AMG
מפריד / לוכד מים | AMG

WATER SEPARATOR

  •  לניקוז מים בקווים ראשיים ומשניים
  •   תוצרת חברת SMC 

          לאתר היצרן »

פורק מים אוטומטי בסוף הקו | AD
פורק מים אוטומטי בסוף הקו | AD

AUTO DRAIN VALVE

  • לניקוז אוטומטי של המים בסוף הקו (בעזרת מצוף)
  •   תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן » 

פורק מים אוטומטי בסוף הקו | MAD
פורק מים אוטומטי בסוף הקו | MAD

DRAIN TRAP

  • לניקוז אוטומטי של המים בסוף הקו (בעזרת מצוף)
  •   תוצרת חברת MINDMAN  

          לאתר היצרן »  

מפריד מים אוטומטי ראשי | ADH
מפריד מים אוטומטי ראשי | ADH

HEAVY DUTY AUTO DRAIN 

  • פורק מים אוטומטי בסוף הקו לתנאים קשים במיוחד
  •   תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן »  

מנקז מים חשמלי | ADM
מנקז מים חשמלי | ADM

MOTOR OPERATED AUTO DRAIN 

  • לניקוז מים אוטומטי
  •   תוצרת חברת SMC

          לאתר היצרן »