פרופורציונלי

GEM-CPR | Precise Isolated Proportional 2W NC
GEM-CPR | Precise Isolated Proportional 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/2
 • קוטר הדיזה: 8.0 מ"מ (עד L/hי600)
 • גוף:  PVC
 • הפעלה ידנית: ✓
G65-PR | Proportional 2W NC
G65-PR | Proportional 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "M5, #10UNF, 1/8
 • קוטר הדיזה: 1.6 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
GEM-PR | Proportional 2W NC
GEM-PR | Proportional 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "1/4 ,"1/8
 • קוטר הדיזה:  4.0 – 0.8 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה
G80-PR | Proportional 2W NC
G80-PR | Proportional 2W NC
 • תבריג:  BSP, NPTי "M5, #10UNF, 1/8
 • קוטר הדיזה: 3.0 – 1.0 מ"מ
 • גוף:  אלומיניום, פליז, נירוסטה