רגשי לחץ/וואקום

רגשי לחץ/וואקום | PSE530/540/560/570
רגשי לחץ/וואקום | PSE530/540/560/570

PRESSURE SENSORS

• לאויר דחוס ונוזלים
• יציאה חשמלית אנלוגית

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

בקר לחץ/וואקום  | PSE200
בקר לחץ/וואקום | PSE200

PRESSURE SENSOR CONTROLLER

• תצוגת בת 3 ספרות להתקנה לפנל או פס DIN, אליו מתחברים 4 סוג רגשים והוא שמתרגם מתח

הכניסה i1~5 VDCלפקודה חיצונית ע"פ תיכנות הבקר

  • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »