שולחנות חלוקה

שולחנות חלוקה | פנאומטי
שולחנות חלוקה | פנאומטי

PNEUMATIC ROTARY TABLES

 

שולחנות חלוקה | מכני
שולחנות חלוקה | מכני

MECHANICAL ROTARY TABLES