שסתומים פרופורציונליים ללחץ ולספיקה

שסתום דו ותלת דרכי | VEF Flow style | VEP Pressure style
שסתום דו ותלת דרכי | VEF Flow style | VEP Pressure style

ELECTRO-PNEUMATIC PROPORTIONAL VALVE

• לשליטה על ספיקה ולחץ כתלות בשינוי זרם(0i~1A)

שסתום 5/2 חשמל-קפיץ פרופורציונלי | VER
שסתום 5/2 חשמל-קפיץ פרופורציונלי | VER

ELECTRO-PNEUMATIC PROPORTIONAL VALVE

• לשליטה על תפעול בוכנה דו-כיוונית
בשינוי זרם((1)0i~1A)

ווסת אלקטרו-פנאומטי | VY
ווסת אלקטרו-פנאומטי | VY

®ELECTRO-PNEUMATIC HYREG

• המורכב משסתום 3 דרך (הזנה/יציאה/פליטה)
המפוקד ע"י סולנואיד המבוקר חשמלית

  • תוצרת חברת SMC

לאתר היצרן »