שסתומי "פינץ"

GEM-P | Pinch Valve 2W NC
GEM-P | Pinch Valve 2W NC
  • צינורות סיליקון:  6×4, 8×5, 9.5×6.5 מ"מ
  • לחץ עבודה: barי1 – 0
  • גוף:  אלומיניום
GEM-P | Pinch Valve 3W
GEM-P | Pinch Valve 3W
  • צינורות סיליקון:  6×4 מ"מ
  • לחץ עבודה: barי1 – 0

 

  • גוף:  אלומיניום