3/2 | הפעלות חשמליות

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | S070
שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | S070

I3 PORT SOLENOID VALVE

COMPACT DIRECT OPERATED

 • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | V100
שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | V100

i3 PORT SOLENOID VALVE
DIRECT OPERATED

 • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

שני שסתומים 3/2 בעמדה מופעלים חשמל-קפיץ | VV100
שני שסתומים 3/2 בעמדה מופעלים חשמל-קפיץ | VV100

DUAL 3 PORT SOLENOID VALVE
HIGHLY INTEGRATED UNIT MANIFOLD

 • להתקנה על סעפות בלבד
 • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

שני שסתומים 3/2 בעמדה מופעלים חשמל-קפיץ | VV061
שני שסתומים 3/2 בעמדה מופעלים חשמל-קפיץ | VV061

DUAL 3 PORT SOLENOID VALVE

 • להתקנה על סעפות בלבד
 • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | VT
שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | VT

I3 PORT SOLENOID VALVE
DIRECT OPERATED | POPPET TYPE

 • בקטרים ”3/8 – ”1/8

 

 • תוצרת חברת SMC

         לאתר היצרן »

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | VKF
שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | VKF

I3 PORT SOLENOID VALVE

DIRECT OPERATED | POPPET TYPE

 •  בקטרים ”M5, 1/8
 • תוצרת חברת SMC

     לאתר היצרן »

סולנואיד דו-דרכי 2/2 | GEM-A
סולנואיד דו-דרכי 2/2 | GEM-A

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE

 • בקטרים ”1/4 ו ”1/8
 • לשימוש באויר דחוס, מים ושמן
 • תוצרת חברת בקרה

         לקטלוג »

סולנואיד דו-דרכי 2/2 | GEM-A
סולנואיד דו-דרכי 2/2 | GEM-A

LARGE ORIFICE DIRECT OPERATED
SOLENOID VALVE

 • בקוטר ”1/4
 • תוצרת חברת בקרה

         לקטלוג »

סולנואיד דו-דרכי 2/2 בקו | GEM-I
סולנואיד דו-דרכי 2/2 בקו | GEM-I

INLINE SOLENOID VALVE

 • בקטרים ”1/4 ו ”1/8
 • לשימוש באויר דחוס, מים, שמן וכ’ד
סולנואיד תלת-דרכי 3/2 | GEM-A
סולנואיד תלת-דרכי 3/2 | GEM-A

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE

 • בקטרים ”1/4 ו ”1/8
 • לשימוש באויר דחוס, מים ושמן
 • תוצרת חברת בקרה

         לקטלוג »