מכונה לחיתוך צנרת והשמת עיניים + אומים למערכת בקבוקי הגזה

מכונה לחיתוך צנרת והשמת עיניים + אומים למערכת בקבוקי הגזה