מכונות משולבות פיקוד פנאומטי

דרישות בטיחותיות קובעות פעמים רבות גם אתגרים טכנולוגיים והנדסיים. דוגמה שכיחה לכך היא בעת ייצור מתקנים ומערכות אשר כפופים לתקינה נוכח הצבתם באזורים נפיצים (Explosion Proof). לחברת בקרה ניסיון עשיר בתחום וכן סל מוצרים רחב המאפשר תפירת פתרון בהתאם לתקינה המחמירה ביותר.

להלן דוגמה למערכת מסוג זה אשר יוצרה תוך התאמתה לשימוש באזור נפיץ. מדובר במערכת משולבת שמשמשת לטבילה חצי אוטומטית של רכיבים באמבט כימיקליים נפיץ. על מנת להתאימה לאזור הנפיץ, המערכת מבוקרת ומופעלת אך ורק באמצעות בקרה פניאומטית. ללא חשמל לרבות בכפתורי ההפעלה. המערכת מיועדת לשימוש בסביבת אדם והינה תחומה במעטפת מוגנת במתקן סגור.

מפרט

– בוכנות תוצרת בקרה.

– בקר פניאומטי תוצרת Mindman.

– מבנה פרופילים תוצרת Paletti (גרמניה).

– מסילות לינאריות תוצרת CPC.

– ארון פיקוד פנאומטי תוצרת בקרה עם רכיבים תוצרת SMC (גרמניה).

– אזור העליון מוגן פיצוץ.