PA

PA

תחום ה-PA (בקרה תהליכית, Process Automation) דורש עמידה בסטנדרטים גבוהים ויכולת לספק מענה רוחבי ללקוחות עם צרכים שונים. אי לכך, ובכדי להציע סל מוצרים רחב ככל הניתן, בקרה מייצגת בתחום ה-PA את החברות המובילות בעולם לרבות SMC (יפן), Omal (איטליה), Tecofi (צרפת), Hayward (ארה"ב), Valpes (צרפת) ועוד. קטלוג מוצרי החברה בענף ה-PA כולל ווסתי לחץ חשמליים, מפסקי לחץ דיגיטליים (Pressure Switch, "פרסוסטטים"), מדי ספיקה דיגיטליים (Flow Switch), מדי לחץ אנלוגיים, מדי לחץ דיגיטליים ועוד. כמו כן, החטיבה משווקת מוצרים אשר מהווים השלמה לפתרונות הנוספים של בקרה בתחום ה-PA כגון ברזים מפוקדים (חשמליים ופנאומטיים) אשר מורכבים בקווי התהליך ושולטים על הזורמים בהם.