אוטומציה ובקרה

אוטומציה ובקרה

תחומי הבקרה והאוטומציה בענפי המים וההשקיה מתפתחים לכיוונים שונים ומציבים אתגרים משמעותיים בהיבטים של תקשורת, שליטה מרחוק, חיסכון באנרגיה, חיסכון במים ועוד. הפתרונות הטכנולוגיים מתקדמים לכיוון של שליטה חכמה מרחוק באמצעים טכנולוגיים מקוונים.

לדוגמה, הפעלת מערכות השקיה אוטומטיות באמצעות אפליקציות ייעודיות בטלפונים חכמים, הפעלת מערכות השקיה אוטונומיות אשר שואבות מידע מטאורולוגי מהרשת (כגון טמפ', משקעים וכדומה), מחברים היודעים לתת חיווי מצב טובלן (ברז פתוח/סגור) ועוד.

חטיבת בקרת הזורמים בבקרה, השואפת באופן מתמיד להוביל ולחדש, משקיעה משאבים ניכרים במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק פתרונות המתכתבים עם המגמות הללו. הן בפתרונות המותאמים לצרכי לקוחות ספציפיים ברמת Custom Made והן בפרויקטים אותם יוזמת החטיבה מתוך זיהוי מגמות הצופות פני עתיד.