דישון

דישון

תעשיית הדישון דורשת כידוע פתרונות היכולים להתמודד עם חומרים אגרסיביים כגון חומצות (לסוגיהן השונים), כלור ועוד. חטיבת בקרת הזורמים בבקרה מתכתבת עם הצורך הנ"ל ונותנת לו מענה. זאת, על ידי מגוון רחב של סולונואידים מופרדים המתאימים באופן ייעודי לתעשיית הדישון. סולונואידים בהם נשמרת הפרדה בין המדיה לבין חלקי השסתום הרגישים, מאפשרים עמידות גבוהה לחומרים הקשים ביותר בתעשייה ומאריכה משמעותית את אורך חייו של המוצר.

מחלקת המחקר והפיתוח בחטיבת בקרת הזורמים ממוקדת לשפר ולחדש את סל מוצרי החברה, ומספקת לתעשיית הדישון שורה של פתרונות חדשניים ופורצי דרך. לדוגמה, שסתום מופרד ומבוסס סולונואיד, המשולב עם כרטיס אלקטרוני חכם המאפשר בקרה ושליטה פרופורציונאלית על הספיקה.